Scientific membership or position of trust
Member of a panel evaluating experimentation of Teacher Education practice schools, 2016-2020, Sweden.
Details
Start year: 2016
End year: 2019
Organisation: UKÄ, Universitetskanslersämbetet [Swedish Higher Education Authority].
Description
Intermediate report to the Swedish Government in December 2017.
Uppföljning och utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar. (2017:13). 78p.).
Intermediate report 2 to the Swedish Government in September 2019.
Övningsskolor och övningsförskolor – Fallstudie inom lärar- och förskollärarutbildningar (2019:18).

Last updated on 2019-15-10 at 08:50