Pre-examiner, opponent or assessor of doctoral thesis
Et diskursorientert bidrag til forståelse av studenters selvutforming gjennom lærerutdanning.Lærerstudenters profesjonelle utforming.
Details
Year: 2017
Organisation: NTNU
Description
29.9
Denne studien søker innsikt i lærerstudenters profesjonelle utforming innenfor en statlig norsk høgskole. I arbeidet kartlegges rådende diskurser blant studenter som er under utdanning, og studien søker innsikt i hvordan studentenes selv, her forstått som bevegelig og desentrert, formes i utdanningen og hvordan det konstruerer bestemte former av profesjonalitet..

Last updated on 2019-15-10 at 12:54