Evenemangorganisation
Femte nordiska modersmålsdidaktiska konferensen, NNMF5
Startdatum: 03.12.2015
Slutdatum: 04.12.2015
Beskrivning
Den femte nordiska modersmålsdidaktiska konferensen, NNMF5 har temat "Framtida berättelser". Med temat önskar vi belysa berättande i relation till modersmålsdidaktiska frågeställningar i ett samhälle präglat av snabb digitalisering.
Framtidens skriftkultur utmanar föreställningar om berättande likaväl som föreställningar om språk, litteratur och kommunikation. Vilka betydelser kan detta ha för lärande, undervisning, identitet och meningsskapande? Hur tar sig berättande uttryck i olika format, i olika medier, i olika kulturer och med olika syften? De digitala berättelserna samt det digitala läsandet och skrivandet aktualiserar samtidigt kritiska och etiska frågor. Hur ser skolans digitala kanon ut? Vilka krafter styr valet av texter och program i en digital och virtuell miljö? Konferensen välkomnar sektionsföredrag som på olika sätt anknyter till konferensens tema, liksom föredrag med andra modersmålsdidaktiska forskningsperspektiv.

Senast uppdaterad 2017-04-12 vid 22:01

Dela länk