Organising event
Finlandssvenska fysik- och kemidagarna 2017
Details
Start date: 17/11/2017
End date: 19/11/2017
Description
Fysik- och Kemidagarnas målsättning är att sammanföra forskare och studerande inom fysik och kemi samt lärare i naturvetenskaper. Detta för att diskutera aktuella ämnen och utbyta idéer kring utvecklingen av fysik- och kemiundervisningen i grundskolor och gymnasier.

Temat för dagarna 2017 är "Tid".

Last updated on 2018-15-11 at 15:59