Förtroendeuppdrag
Ordförande i Åbo Akademis universitetskollegium
Startår: 2016
Slutår: 2018
Startdatum: 01.01.2016
Slutdatum: 31.12.2018
Organisation: http://www.abo.fi/public/sv/universitetskollegiet
Beskrivning
http://www.abo.fi/public/en/forvaltning

Senast uppdaterad 2018-10-01 vid 11:44