Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Judeans of Egypt in the Persian period (539-332 BCE) in light of the Aramaic Documents
År: 2016
Organisation: University of Helsinki

Senast uppdaterad 2017-03-10 vid 08:01