Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Optimaalinen eläinsuojelu rikosprosessissa ja julkishallinnossa
År: 2017
Organisation: University of Eastern Finland

Senast uppdaterad 2020-14-09 vid 21:31