Vetenskapligt medlemskap eller förtroendeuppdrag
Evaluation of teacher education in Sweden 2018-2019
Startår: 2018
Slutår: 2019
Organisation: Sweden Higher Education Authority
Beskrivning
Första resultaten klara i omfattande kvalitetsgranskning av lärarutbildningarna, 15.4. 2019. Drygt hälften av de utvärderade förskollärar- och grundlärarutbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet när UKÄ släpper de första resultaten från granskningen av lärarutbildningarna vid universitet och högskolor.

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 15:32