Scientific membership or position of trust
Evaluation of teacher education in Sweden 2018-2019
Details
Start year: 2018
End year: 2019
Organisation: Sweden Higher Education Authority
Description
Första resultaten klara i omfattande kvalitetsgranskning av lärarutbildningarna, 15.4. 2019. Drygt hälften av de utvärderade förskollärar- och grundlärarutbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet när UKÄ släpper de första resultaten från granskningen av lärarutbildningarna vid universitet och högskolor.

Last updated on 2020-17-01 at 15:32

Share link