Pre-examiner, opponent or assessor of doctoral thesis
"Hur härligt sången klingar” Identitet, gemenskap och utanförskap i finlandssvensk sång
Details
Year: 2019
Organisation: Åbo Akademi University
Description
Medlem i betygsnämnden för doktorsdisputation i musikvetenskap.

Last updated on 2020-07-01 at 15:34