Pre-examiner, opponent or assessor of doctoral thesis
“Hur härligt sången klingar”. Identitet, gemenskap och utanförskap i finlandssvensk sång
Details
Year: 2019
Organisation: Musikvetenskap, Åbo Akademi

Last updated on 2019-18-12 at 12:42