Pre-examiner, opponent or assessor of doctoral thesis
Kommunalt utbildningsledarskap - att medierna mellan politik och medborgaropinion
Details
Year: 2019
Organisation: Åbo Akademi University

Last updated on 2019-20-11 at 09:26