Magister- och kandidatsseminariehandledare
Tommy Öst
Startår: 2019
Slutår: 2019
Organisation: Energy Technology, Åbo Akademi Vaasa
Beskrivning
Supervisor for the Master Thesis: Pressure relief valve sizing for LNG-fuelled ships. Written by Tommy Öst

Senast uppdaterad 2019-23-10 vid 13:37