Pre-examiner, opponent or assessor of doctoral thesis
”Den nödvändiga grunden” – underkännanden och erkännanden under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar, nr 268
Details
Year: 2016
Organisation: Linnéus University, Sweden
Description
Faculty opponent at the dissertation for doctoral degree 2.12.

Last updated on 2019-22-10 at 10:42