Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Man måste tänka själv - klasslärares uppfattningar av undervisning i de naturvetenskapliga läroämnena
År: 2016
Organisation: Faculty of Education and Welfare studies, Åbo Akademi University
Beskrivning
Member of the evaluation committee appointed to evaluate Ann-Catherine Henriksson´s dissertation 15.1. 2016

Senast uppdaterad 2019-21-10 vid 12:40