Pre-examiner, opponent or assessor of doctoral thesis
Man måste tänka själv - klasslärares uppfattningar av undervisning i de naturvetenskapliga läroämnena
Details
Year: 2016
Organisation: Faculty of Education and Welfare studies, Åbo Akademi University
Description
Member of the evaluation committee appointed to evaluate Ann-Catherine Henriksson´s dissertation 15.1. 2016

Last updated on 2019-21-10 at 12:40