Publikationsreferenttilldelning
Proof reader of the manuscript translation to Swedish of Pasi Sahlberg’s book Finnish lessons
Bok, tidskrift eller konferenstitel: Finnish lessons
År: 2015
Organisation: Studentlitteratur

Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 09:19