Pre-examiner, opponent or assessor of doctoral thesis
Implementering av og tilpassingar til ei endra barnehagelærerutdanning: Ein multimetodisk studie av nye praksisar.
Details
Year: 2017
Organisation: Oslo Metropolitan University (Oslo Met)

Last updated on 2019-15-10 at 08:40