Pre-examiner, opponent or assessor of doctoral thesis
Lereres profesjonelle utvikling med Lesson Study som metode i intervensjonsforskning
Details
Year: 2019
Organisation: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
Description
Den overordnade hensikten med avhandlingen er for det første å bidra med innsikt i og forståelse av hvordan lærere utvikler kunnskap om undervisning og om elevers tenkning og læring med bruk av LS som metode.

For det andre er det et mål å utvikle ny kunnskap om og innsikt i profesjonell utvikling på arbeidsstedet, og diskutere hvordan intervensjonsforskning med Kultur-Historisk Aktivitetsteori (KHAT) som rammeverk kan bidra til læreres profesjonelle utvikling.

I tillegg identifiserer avhandlingen hvordan forskere og eksterne støttespillere kan bidra til å skape best mulig utviklings- og læringsmuligheter for læreres profesjonelle utvikling.

Last updated on 2019-15-10 at 08:35