Presentation, speech or public appearance
Pic(ture) me! Visuell litteratur i undervisningen
Details
Start date: 10/04/2019
End date: 11/04/2019
Event name: Forum för Modersmål och litteratur
Description
Presentationen tar avstamp i projektet Pic(ture) me!, ett projekt som utforskar arbete med ungdomars litterära tolkningar och visuella läskunnighet genom bilderboksläsning i åk 7–9. Under workshopen presenteras projektet, dess bakgrund och utgångpunkter, liksom konkreta exempel på arbete med bilderböcker med syfte att stöda ungdomars litterära tolkningsarbete och visuella läskunnighet.

Last updated on 2019-31-05 at 14:02