Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Do You Know It When You See It. A study on the judicial legitimacy of the European Court of Human Rights
År: 2015
Organisation: University of Eastern Finland

Senast uppdaterad 2020-14-09 vid 21:24