Presentation, speech or public appearance
Conference Presentation: ”Lump och ull är värda gull”. Handel med lump i Finland 1850–1920
Details
Start date: 08/05/2019
End date: 10/05/2019
Event name: Svenska Historikermötet 2019
Description
Session: Handel och rättigheter i Sverige och Finland 1750–1920

Presenters:

Anna Knutsson (European University Institute): Nya och gamla rättigheter – nytt
och gammalt land: att handla i det svenska gränslandet under 1700-talets slut
Ann-Catrin Östman (ÅA): Fattiga med rätt att sälja? Om småhandel i en tid av liberalisering och omreglering
Pia Lundqvist (GU): Västgötar, judar, kullor och andra – gårdfarihandlare i Sverige
kring sekelskiftet 1900
Anna Sundelin & Johanna Wassholm (ÅA), ”Lump och ull är värda gull”. Handel
med lump i Finland 1850–1920

Chair: Maren Jonasson (ÅA)

Last updated on 2019-29-05 at 17:18