Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
From Final Judgment to Final Resolution. Effectiveness of the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights in Finland
År: 2016
Organisation: University of Helsinki

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 10:12