Award, prize or honour
The Spåre-foundation prize for the doctoral dissertation För fremlingarnes trefnad – byggmästaren Hilda Hongell och iscensättningen av badorten Mariehamn på 1890-talet
Details
Year: 2013
Organisation: Svenska Litteratursällskapet

Last updated on 2017-20-06 at 10:12