Magister- och kandidatsseminariehandledare
Thesis seminar for Governance of Digitalisation master programme.
Startår: 2018
Organisation: Thesis seminar for Governance of Digitalisation master programme.
Beskrivning
Thesis seminar for Governance of Digitalisation master programme.

Senast uppdaterad 2019-15-04 vid 12:56