Pre-examiner, opponent or assessor of doctoral thesis
Liivi Jakobson: "Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk: teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar
Details
Year: 2018
Organisation: University of Gothenburg
Description
Assessor /Inbjuden som opponent till slutseminarium.

Last updated on 2019-03-02 at 17:42