Pre-examiner, opponent or assessor of doctoral thesis
Uskon ja rakkauden asialla. Kirkon oppi, opetus, usko ja etiikka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eettisessä kannotoissa 2005-2010.(Manuskript till doktorsavhandling)
Details
Year: 2018
Organisation: University of Helsinki
Description
Avgett utlåtande om manuskript till doktorsavhandling. Förordat publicering.

Last updated on 2019-25-01 at 19:52