Research management and funding
All Languages Included!
Details
Start date: 01/08/2018
End date: 31/07/2021
Description
Projektet utvecklar, förankrar och sprider forskningsbaserade arbetssätt för undervisning av svenska för finskspråkiga och finska för svenskspråkiga som samtidigt öppnar upp för en inkluderande flerspråkighet, främst genom vidareutveckling av språkbad, tandem och co-teaching till att gälla även flerspråkiga grupper och på stadier där de inte tidigare använts. Arbetet sker genom samarbete mellan forskare och praktiker inom en helhet som representerar Vasa stads utbildningsväsende från dagvården till andra stadiet.

Last updated on 2019-23-01 at 11:41

Share link