Pre-examiner, opponent or assessor of doctoral thesis
Motivation and professional identity. In a context of multiple career choices.
Details
Year: 2018
Organisation: University of Oslo
Description
Avhandlingens intensjon er å forstå forbindelsen mellom karrieremotivasjon og utvikling av profesjonsidentitet innenfor en kontekst med flere karrierevalg. På bakgrunn av trender som vektlegger individualisering og selvutvikling, blir utvikling av profesjonsidentitet særlig interessant. Et av studiens overordnete mål er derfor å tilføre teori og kunnskaper om nåtidens karrierevalg ved å legge til grunn følgende problemstilling: How can we understand career motivation and development of professional identity in a context of multiple career choices?

Last updated on 2019-15-10 at 12:34