Presentation, speech or public appearance
Litteraturtolkning som förhandlingsprocess.
Details
Start date: 22/11/2018
End date: 23/11/2018
Event name: Paper presentation på konferensen Bildning, utbildning, fortbildning: den 13:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning 22-23.11.2018 vid Linköpings universitet
Description
Paper presentation på konferensen Bildning, utbildning, fortbildning: den 13:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning 22-23.11.2018 vid Linköpings universitet

Last updated on 2018-20-12 at 21:30