Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Med döden som protagonist. En diskursanalytisk fallstudie om dödens makt
År: 2016
Organisation: Åbo Akademi

Senast uppdaterad 2018-20-12 vid 11:02