Publikationsreferenttilldelning
Peer-review of article for Tahiti Vol 8 (2018). Major revisions recommended.
Bok, tidskrift eller konferenstitel: Tahiti: Taidehistoria tieteenä
År: 2018
Organisation: The Society for Art History in Finland (Taidehistorian Seura)

Senast uppdaterad 2018-22-11 vid 20:55