Presentation, speech or public appearance
Risker och möjligheter med enspråkiga och tvåspråkiga skolor i ett flerspråkigt Finland. [Risks and possibilities with monolingual and bilingual schools in a plurilingual Finland]
Details
Start date: 07/03/2018
End date: 07/05/2018
Event name: Folktingets seminarium: Under samma tak eller i samma rum? [Seminarium by the Swedish Assembly of Finland: Under the Same Room or in the Same Room?]

Last updated on 2018-17-05 at 07:41